VÅRA ERBJUDANDEN

Vi har lång erfarenhet

AVISEQ har lång erfarenhet av att tillhandahålla helhetslösningar där vi levererar allt från design, installation och bygg till drift och underhåll. Vår projektverksamhet har mångårig erfarenhet från större komplexa leveranser till mindre installationsuppdrag. Exempel på leveranser är utbyggnaden av nationella blåljusnätet Rakel till utbyte av teletekniska lösningar för några av våra domstolar.

AVISEQ satsar långsiktigt på projekt som rör olika aspekter av säkerhet inom såväl privat som offentlig sektor. Vårt arbetssätt och våra processer säkrar att vår leverans är kvalitativ och uppfyller såväl branschstandards och regulatoriska krav som de kundunika kraven.

VÅRA TJÄNSTER

Vi erbjuder en bred palett av tjänster inom hela livscykeln - s k Life Cycle Management. Ett helhetsåtagande i världsklass!

VÅRA PRODUKTER

Vi erbjuder, förutom tjänster, även innovativa produkter inom kritisk kommunikation.

VÅRA KOMPETENSER

Vi verkar inom flera olika teknikområden, där vi med kompetent och kunnig personal kan erbjuda våra tjänster. Vid behov levererar vi även kompletta systemlösningar.

Information om visselblåsning hittar du här: Visselblåsning – rapportera om missförhållanden