Våra områden

Vi finns alltid nära till hands för att säkra er kritiska kommunikation.

AVIATION

Vi säkerställer att det svenska luftrummet hålls öppet för både civilt och militärt flyg. Det gör vi genom att övervaka, drifta och underhålla LFVs tekniska infrastruktur. Vi säkrar även att du kan flyga från och till Swedavias och en mängd andra flygplatser genom att övervaka, drifta och underhålla allt från incheckningsautomater till instrumentlandningssystem.

SECURITY

Vi säkerställer att kritisk kommunikation i vårt samhälle alltid fungerar säkert dygnet runt – året om och tryggar vår vardag. Det innebär allt ifrån räddning i fjällvärlden via vår hjälptelefon, säker realtidskommunikation mellan ambulans och sjukhus, sjöfarten kan kommunicera runt våra kuster och säker videokommunikation mellan tingsrätter.