VÅRA KOMPETENSER

AVISEQ verkar inom flera olika teknikområden där vi kan erbjuda våra tjänster och vid behov leverera kompletta systemlösningar. Vi har kompetent och kunnig personal som bland annat kan hjälpa dig som kund inom:

Nätverk och transmission

 • Nätverk LAN och WAN (OT-WAN)
 • Nätsäkerhet och cybersecurity
 • Transmissions- och radiosystem
 • Mobila nät
 • Radioaccess system

Server och applikationer

 • Servermiljöer
 • Applikation
 • Olika former av molntjänster
 • IaaS och PaaS as-a-Service tjänster

CNS och ANS-system

 • Communications
 • Navigation
 • Radar
 • Meteorologi
 • Flygtrafikledningssystem
 • Incheckningssystem
 • Digital Signage

Infrastruktur och övrigt

 • Scada säkerhetssystem
 • Laddstolpar
 • Master och bodar

Kontrollrums- och videomiljöer

 • Dispatchers för Tetra och telefoni
 • Videokonferenssystem