Vår historik

AVISEQ Critical Communication AB är ett eget bolag som skapades våren 2020 då LFV Air Navigation Services of Sweden (Luftfartsverket) förvärvade Aviation & Security-verksamheten från Eltel Networks Infranet AB. 

Lång erfarenhet

Historiskt sträcker sig verksamheten tillbaka till 1950-talet inom luftfart. I över 70 år har man levererat och underhållit driften av många generationers kritiska kommunikationslösningar.

Grunden i Televerket

Går man riktigt långt tillbaka i historien hittar man ursprunget i gamla Televerket och avdelningen Televerket Radio.