Press & media

Välkommen till vår pressida. Här hittar du nyheter, pressmeddelanden, bilder och annan information för nedladdning.

Nyheter

AVISEQ integreras i LFV

LFVs koncernstyrelse har fattat beslut om att verksamheten i dotterföretaget AVISEQ ska integreras i LFV. Målbilden är att förändringen ska vara genomförd under 2024. AVISEQs tidigare verksamhet kommer därefter att verka inom ramen för LFV.

Sammanslagningen ger LFV-koncernen större möjligheter att
långsiktigt utveckla verksamheten och kommer att stärka den gemensamma förmågan.
Detta innebär att vi fortsatt kommer att leverera enligt avtal och även skapa
goda möjligheter till utveckling av våra tjänster och produkter. Vi kommer även
fortsatt arbeta för att skapa nya affärs- och kundrelationer.  

Vi ser fram emot att fortsätta leverera till våra kunder.

Detta är Luftfartsverket, LFV

LFVs huvuduppgift är att tillhandahålla en säker, effektiv och miljöanpassad
flygtrafiktjänst för civil och militär luftfart och tjänster för obemannad
luftfart. LFV verkar för att de transportpolitiska målen uppnås och lyder under
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet.

Med över 75 års erfarenhet av flygtrafiktjänst och flygsäkerhet flygtrafikleds cirka 582 980
flygrörelser (2023) vid 16 flygplatser och från fyra kontrollcentraler i Sverige. LFV har cirka 1 100
medarbetare och samverkar i olika allianser och organisationer för att bistå i
arbetet med att effektivisera det europeiska luftrummet.

Koncernen består av affärsverket, det helägda holdingbolaget LFV Holding AB, de av
holdingbolaget helägda dotterföretagen AVISEQ Critical Communication AB, LFV
Aviation Consulting AB samt intresseföretaget Entry Point North AB.

Läs mer om LFV på webbplatsen LFV – Luftfartsverket

Tillsammans bygger vi AVISEQ

AVISEQ är en erfaren verksamhet i ny skepnad i en värld i
ständig förändring. Nyligen samlades hela bolaget för att tillsammans blicka
framåt.

Inom AVISEQ arbetar vi nära våra kunder över hela Sverige.
Från Kiruna i norr till Sturup i söder. Våra medarbetare finns där våra kunder
behöver oss. Här hjälper vi våra kunder att utveckla sin operativa systemmiljö
och tekniska utrustning för att säkerställa deras kritiska kommunikation.

Under september samlades medarbetarna för att få möjlighet
att träffa sina kollegor från hela Sverige. Bolagets framtid och teambuilding
var ett återkommande tema för dagen.

När bolaget blev en del av LFVs koncern våren 2020 satte
pandemin stopp för en ordentlig kick-off. Nu har vi äntligen fått möjlighet att
träffas och tillsammans ta AVISEQ till nästa nivå. Tillsammans bygger vi laget
och tillsammans är vi starka, berättar Robert Sporrong VD AVISEQ.

Dagen avslutades med underhållning och gemensam middag.

AVISEQ Critical Communication AB är sedan maj 2020 ett
helägt dotterbolag till Luftfartsverket och ingår i LFV Holding AB. Bolaget
sysselsätter drygt 200 medarbetare och omsätter cirka 300 miljoner kronor per
år. Luftfartsverket (LFV) är Sveriges ledande aktör inom flygtrafikledning för civil och militär luftfart.

 

Nöjda kunder i undersökning

Tisdag 25 maj 2021 10.57 CET

I AVISEQs första kundundersökning som eget bolag fick vi mycket goda resultat. Samman-ställningen visar genomgående nöjda kunder, där kompetent och serviceinriktad personal får högst betyg. Målet är att bli ännu bättre och fortsätta att utveckla servicen och våra goda kundrelationer i framtiden.

– Vi är stolta över vår kunniga och tillmötesgående personal. Nöjda och trygga kunder är mycket viktigt för oss och vi jobbar ständigt för att utveckla vår service för att tillgodose kundernas behov, säger Robert Sporrong, vd för AVISEQ

– Jag vill också passa på att tacka våra kunder för att gott samarbete under vårt första år som eget bolag och rikta ett extra tack till er som tog er tid att besvara undersökningen.

Kundundersökningen skickades ut i slutet av januari där strax över 120 personer svarade på enkäten. På en skala från 1–5 fick AVISEQ det sammanfattade värdet 4,28, en ökning från 4,20 i den förra undersökningen från 2018. Kunderna fick besvara frågor om servicenivå, kvalitet, kompetens, pålitlighet och flexibilitet. Högst betyg fick AVISEQ när det gäller kompetent och serviceinriktad personal. Undersökningen gav oss en också fingervisning om områden där det finns utrymme för förbättring och vi kommer att arbeta vidare med resultaten för att kunna möta kundernas behov inom alla områden.

– Vi arbetar redan med kontinuerlig utveckling inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Inom kvalitet arbetar vi med ständiga förbättringar och effektivare processer. Inom miljö eftersträvar vi att minska vårt fotavtryck gällande koldioxid, med exempelvis miljövänligare fordon. Inom arbetsmiljö har vi en nollvision gällande olyckor i arbetet.

AVISEQ tar Stockholms tingsrätt in i framtiden

Måndag 21 september 2020 13.14 CET

Under 2,5 år har AVISEQ arbetat med projektet Domstolstele för Stockholms tingsrätt. Uppdraget har inneburit en omfattande modernisering av tekniken i tingsrätten och en anpassning till omvärldens ökade krav på digitalisering.

Målet med projektet var att uppdatera tingsrättens system till att kunna följa med i omvärldens snabba teknikutveckling. Tekniken har modifierats och byggts ut genom uppgradering till full-HD samt digitalisering av tidigare analoga system. Det har även tillkommit helt nya funktioner.

Med ökad bandbredd och modern teknik har både bild- och ljudkvalité förbättrats, samtidigt som ännu större skärmar och projektordukar installerats. Även säkerhet och trygghet har förstärkts genom att exempelvis vittnen eller stökiga parter inte behöver vara på plats i salen. De kan delta i förhandlingen via speciella samtals- eller häktesrum utrustade med videokonferensanläggning. De kan numera även delta från andra delar av landet.

Ombyggnationen var så kraftig att stora delar av det äldre kablaget i byggnaden måste bytas ut till fiber. En uppgift som inte visade sig vara helt enkel i en byggnad från 1905, där det saknas ritningar.

– Trots utmaningarna har projektet varit väldigt lyckat, tack vare det hårda arbete som alla inblandade lagt ned, säger Magnus Borgsten Chef Projekt på AVISEQ. Med hjälp av vår kunniga samarbetspartner, Weiab Systemlösningar, har vi kunnat skräddarsy systemet för att passa in i Domstolsverkets mycket omfattande och högt ställda kravspecifikation. 

”I allmänhet har vi upplevt projektet positivt och ser gärna att AVISEQ lämnar anbud på framtida entreprenader. De installationer som utförts håller en väldigt hög kvalité och det är anmärkningsvärt att vi inte behöver en restbesiktning trots att Stockholm är Sveriges största tingsrätt.”

Domstolsverket

AVISEQ - LFVs nya bolag

Måndag 18 maj 2020 11:12 CET

Nu är det klart. LFVs nya bolag inom affärsverkskoncernen får namnet AVISEQ Critical Communication AB. AVISEQ, tidigare Eltel Networks Aviation & Security AB förvärvades av LFV den 30 april 2020. AVISEQs vd Robert Sporrong ser fram emot att tillsammans med sina medarbetare fortsätta leverera högkvalitativa tekniska drift- och underhållstjänster i bolaget och vara en del av LFV.

– Jag är glad att idag presentera vårt nya namn, logotyp och hemsida. Som en del av LFV är AVISEQ en fortsatt stark aktör på marknaden med leveranser på hög nivå av tekniska drift- och underhållstjänster till flygtrafikcentraler, flygplatser, statliga myndigheter och företag, säger Robert Sporrong, vd AVISEQ.

Namnet AVISEQ tydliggör bolagets två huvudaffärsområden: Aviation & Security. Verksamheten inom Aviation säkerställer att det svenska luftrummet fungerar för både civilt och militärt flyg genom övervakning, drift och underhåll bland annat för LFVs tekniska infrastruktur. Inom Security säkerställs operativa WAN (Wide Area Network), och LAN (Local Area Network), radiosystem, kontrollrumsmiljöer, servermiljöer och videokonferenssystem.

Med erfarenhet från 70 år av underhåll och drift av många generationers kritiska kommunikationslösningar över hela Sverige kommer AVISEQ vara en stark aktör.

AVISEQs webbplats finns här. Läs mer om bolaget och dess verksamhet.

Bakgrund
I juni 2019 tecknade LFV och Eltel en avsiktsförklaring kring ett förvärv av affärsområdet Aviation & Security. Som största kund och med anledning av säkerhetsskyddslagen, LFVs sourcingstrategi, det återupptagna totalförsvaret och omvärldsförändringar bedömde LFV att driften och supporten av de operativa systemen borde ske i egen regi.

Förvärvet genomfördes i och med aktieöverlåtelsen 30 april 2020. AVISEQ är ett helägt dotterbolag i LFV Holding ab, sysselsätter cirka 200 medarbetare och omsatte 2019 cirka 300 miljoner kronor.