Om oss

AVISEQ är ett företag som verkar inom kritisk kommunikation. Vi övervakar, driftar och underhåller våra kunders tekniska utrustning för att säkerställa deras kritiska kommunikation. AVISEQ verkar över hela Sverige. 

Exempel på kunduppdrag är övervakning, drift och underhåll av LFVs tekniska infrastruktur för att hålla det svenska luftrummet öppet. Ett annat exempel är övervakning, drift och underhåll av incheckningsutrustning på Swedavias tio flygplatser. Vi arbetar också med olika projekt inom kritisk kommunikation som installation och driftsättning av avanceras audiovideoutrustning på många tingsrätter i Sverige. 

Vi har ett eget Network Management Center som har övervakat våra kunders nät dygnet runt sedan 1989.

Går man ännu längre tillbaka tiden har vi vårt ursprung i Televerket.

Nutid och framåt

AVISEQ har drygt 200 anställda på tolv orter i Sverige, från Kiruna i norr till Malmö i söder. 

AVISEQ Critical Communication AB bildades 2020 i samband med att LFV Air Navigation Services of Sweden (Luftfartsverket) förvärvade Aviation & Security-verksamheten från Eltel Networks Infranet AB. 

AVISEQ är en del av LFV Holding group och ett helägt dotterbolag till svenska luftfartsverket – LFV Air Navigation Services of Sweden.

Ekonomisk information

AVISEQs första bokslut är fastställt och årsredovisningen är klar. Den är tillgänglig via bilden här till höger att antingen läsa i webbläsare eller ladda ner som pdf-fil. Resultatet för Q1 2021 landade på ett positivt resultat, dock något lägre än budget. Pandemin och försenade materialleveranser på grund av global komponentbrist är avgörande orsaker.